VULLVOTAR.COM

Catalans que viuen a l'estranger que VOLEN VOTAR

HISTÒRIC de RESULTATS del vot EXTERIOR
Eleccions


Mitjana de participació SENSE VOTO ROGADO (23) 25.00 %
Mitjana de participació AMB VOTO ROGADO (2011-2021) (10) 6.84 %
VOT ROBAT
Només un 10% del cens, aproximadament, SOL·LICITA el vot. Però encara més greu, un de cada 3 que sol.liciten el vot no poden votr perque no els arriben les paperetes a temps per votar.
És un escàndol majúscul que un 30% dels qui fan totes les gestions per poder votar i que han demostrat sense cap mena de dubte que VOLEN VOTAR, i que PODEN VOTAR (perque se'ls ha aprobat la sol.licitut), al final no voten perque les paperetes no els arriben a temps.
TOP
FONT: GENERALITAT DE CATALUNYA - INE
VULLVOTAR.COM no pertany al govern català ni a cap partit polític. 
Aquesta és una iniciativa de CATALANSALMON.com - Web derivat de NOPUCVOTAR
https://www.vullvotar.com | [email protected] | DISCLAIMER
Si VOLS DONAR SUPORT a la iniciativa, pots fer-ho clicant al "M'agrada" de la nostra pàgina de Facebook, aquí:
VULLVOTAR forma part del projecte CATALANSALMON.com. Els fitxers de CATALANSALMON estan registrats a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades sota la responsabilitat de Sergi Jordi Marzabal Estevez. D'acord amb la llei orgànica 15/1999, 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades personals seran recollides, incorporades i tractades als fitxers de CATALANSALMON. Podreu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant escrit a: CATALANSALMON, c/Valencia 629, 2n 2a. 08026 Barcelona, o bé adreçant un mail a [email protected].
La normativa, responsabilitats, reglamentació de la protecció de dades i condicions d'ús de la web de VULLVOTAR, incloent-hi la normativa RGPD del 2018, estan definides a la web catalansalmon, en aquesta direcció: https://catalansalmon.com/disclaimer.php
COM FUNCIONA EL REGISTRE DELS CATALANS DE L'EXTERIOR
Vius a l'estranger i vols contactar amb altres catalans?
CATALANSALMON.COM et muntem un web latevaciutat.catalansalmon.com, de franc només has de demanar-la.
34.239.148.127